سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علینقی مشایخی – دکترای مدیریت از دانشگاه MIT آمریکا، استاد و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده:

امروزه اهمیت نیروی انسانی ممتاز به عنوان یکی از سرمایه های تاثیرگذار بر کارکرد جامعه غیر قابل انکار است. رویکرد مدیریت جامعه به توسعه این سرمایه، معمولا به دو طریق مختلف است. به این ترتب که جامعه اولاً به ترتیب نیروی انسانی موجود در کشور، به کسب مدارج علمی مورد نیا می پردازد که چگونه آموزش نیروها و مهاجرت نیروهای ممتاز جزءچالشهای این رویکرد می تواند باشد، ثانیاً مدیریت جامعه سعی می کند شرایطی را در داخل کشور مهیا کند که بتوان نیروی انسانی ممتاز مهاجرت کرده را به کشور بازگرداند و ازوجود آنها درداخل استفاده کرد. در این سیاست نیز مشکلات مربوط به ایجاد جو اعتماد متقابل و همچنین تصحیح مدل ذهنی شکل گرفته در افراد مهاجر نسبت به وضعیت داخل جزء چالشهای مدیران ارشد است. در این سخنرانی بامروری بر نحوه تاثیر گذاری منابع انسانی ممتاز بر پیشرفت چامعه با رویکرد تفکر سیستمیک، تاثیرات استفاده از سرمایه های مهاجر در داخل کشور و تاثیرات سیاست جذب همکاری نخبگان به جای جذب نخبگان تحلیل شده است.