سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر شریف یزدی – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

حدود یک پنجم انرژی الکتریکی تولیدشده در دنیا صرف روشنایی مصنوعی می شود . پتانسیل بهبود بازده روشنایی از ۵ تا ۱۰ برابر با جایگزینی لامپ های معمولی توسط لامپ های پربازده و کم مصرف، به مراتب بیش از بهبود بازده نسبی موتورها و دیگر تجهیزات الکتریکی ، بازگشت سرمایه آن به مراتب ک وتاه تر و هزینه آن چند ده مرتبه ارزان تر از احداث و شبکه برای تامین نیروگاهِ بار معادل است . بهینه سازی روشنایی در بخش های تجاری، صنعتی و روشنایی معابر، در حد مطلوبی انجام شده ولی با وجود مزایای ِ توجیه اقتصادی، کاهش پیک بار، سادگی اجرا و سرعت ، اثربخشی بهینه سازی روشنایی در بخش خانگی به صورت یک مسئ له نیمه تمام در دنیا باقی مانده حتی در اتحادیه اروپا و امریکا باوجود موفقیت های چشمگیر در بهینه سازی مصارف صنعتی ، سهم لامپ های معمولی از کل روشنایی خانگی به ترتیب ۳۵ و ۶۵ درصد می باشد . انگیزه کم مشترکین خانگی، ضعف اطلاع رسانی درباره مزایا، مسئله مراجعه به محل های خرید لامپ و میزان تخصیص یارانه، از علل این چالش است . تنوع بخشی به سطوح یارانه تخصیصی، تقسیط بهای لامپ به اندازه مبلغ صرفه جویی، مراجعه خانه به خانه برای
اطلاع رسانی، تحویل و حتی اهدا و نصب لامپ برای مشترکین کم درآمد، از برنامه های موفق در این زمینه بوده اند . ازطرف دیگر کشورهای پیشرفته برنامه های چهار تا ده ساله برای ممنوعیت تولید و فروش لامپ های معمولی مصوب نموده اند و کوبا به عنوان اولین کشور دنیا از سال ۲۰۰۷ فروش لامپ های معمولی را ممنوع کرده است