مقاله چالش غرب گرايي و بازگشت به خويشتن در انديشه جلال آل احمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات ملي از صفحه ۵۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: چالش غرب گرايي و بازگشت به خويشتن در انديشه جلال آل احمد
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جلال آل احمد
مقاله روشنفکري
مقاله غرب گرايي
مقاله غرب زدگي
مقاله بازگشت به خويشتن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايران نژاد ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جلال آل احمد از جمله انديشمنداني است که با نگرشي انتقادي و توجه به هويت خودي، نگاه به غرب و غرب گرايي را به چالش کشيد و در نهايت با نفي آن، ايده بازگشت به خويشتن را مطرح کرد. جلال براي درمان عقب ماندگي و رهايي جامعه از سيطره غرب، توجه خود را به دو عامل مهم دروني و بيروني عقب ماندگي و غرب زدگي در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي معطوف کرده بود. بر همين اساس، از يک سو به مقوله غرب زدگي و از سوي ديگر به روشنفکري توجه کرد. راه حل او براي درمان بيماري عقب ماندگي و رهايي از مشکلات موجود جامعه نيز «بازگشت به خويشتن» است که به مفهوم تاکيد مجدد بر نظام ارزش ها، فرهنگ، تاريخ و دين، عقيده و ايدئولوژي خويش يعني اسلام است. در نتيجه خواستار اصلاح جريان روشنفکري و به صحنه آمدن روحانيت و ايجاد پيوند ميان اين دو نيروي فکري اصلي در جامعه ايران است.