مقاله چالش فمينيسم با عدالت جنسيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: چالش فمينيسم با عدالت جنسيتي
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فمينيسم
مقاله جنسيت
مقاله عدالت جنسيتي
مقاله تفاوت جنسيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نخستين موج فمينيسم در اواخر قرن نوزده با ويژگي تلاش براي کسب حقوق مساوي به ويژه حق راي پديد آمد. فمينيسم ليبرالي در اين مرحله با استدلال بر اشتراک ماهيت انساني يا «جوهره مشترک انساني» يا برتري ارزش هاي زنانه و با صرف نظر از تفاوت هاي جنسيتي، به دنبال برابري منزلت و نقش زن در مقابل مرد، بود. حوزه فعاليت موج دوم به عرصه هاي مختلف خانواده، کار و نظريه پردازي در حوزه علوم انساني تعميم يافت. موج سوم هم بيشتر از ديدگاه پست مدرن، تحولات نظام سرمايه داري و رويکرد افراطي موج دوم متاثر است. در اين سه موج عدالت جنسيتي جايگاهي ندارد و با تکثرگرايي نمي توان مبنايي براي عـدالت ترسيم نمود. در اين نوشـتار ضمن نقد و بررسي نظريه تساوي به تبيين ديدگاه اسلامي و شاخصه هاي عدالت جنسيتي پرداخته و معلوم مي شود در اسلام درحالي که تفاوت ها ناديده گرفته نشده، تبعيض هم تجويز نمي شود.