مقاله چالش ها، موانع و ساز و كارهاي نظام هاي بودجه ريزي در آموزش عالي: مطالعه موردي: دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: چالش ها، موانع و ساز و كارهاي نظام هاي بودجه ريزي در آموزش عالي: مطالعه موردي: دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بودجه ريزي عملياتي
مقاله تخصيص
مقاله چالش ها و راهکارهاي رفتاري
مقاله معنايي و محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي « چالش ها و راهكارهاي رفتاري، معنايي و محيطي بودجه ريزي در نظام آموزش عالي «مطالعه موردي: دانشگاه تهران» در كانون توجه قرار گرفت، روش پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي است و از آن جا كه اكتشافي به شمار مي آيد، فاقد فرضيه و در بردارنده سوال است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه است كه در بين صاحبنظران و كارشناسان بودجه دانشگاه تهران، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توزيع شده است. براي تجزيه و تحليل يافته ها از آمار توصيفي و استنتاجي استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه «بيشتر وقت مسوولان دانشگاه و دانشكده ها صرف چانه زني، در زمان تخصيص اعتبار و اخذاعتبارات دريافتي است، چانه زني براي دريافت اعتبار كارشناسان بودجه را به فعاليت هاي سياسي سوق مي دهد» كه چالش رفتاري به شمار مي آيد «عدم شفافيت و تضاد در قوانين بودجه كشور از جهت اصطلاحات، عبارات و تعدد قوانين مربوط» مهم ترين مشكل معنايي در نظام بودجه ريزي دانشگاه است، ديگر آن كه رعايت نكردن فصل كاري در ابلاغ تخصيص بودجه هاي عمراني مهم ترين مشكل محيطي آن است، كه نظام بودجه ريزي دانشگاه با آن مواجه است. مهم ترين مشكل نيز عدم تخصيص كامل بودجه است.