مقاله چالش هاي اخلاق پزشکي در نظام اطلاعات سوء مصرف مواد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: چالش هاي اخلاق پزشکي در نظام اطلاعات سوء مصرف مواد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام اطلاعات
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله اخلاق پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغريان سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نخستين گام در راه مبارزه با پيشگيري و کنترل يک پديده اجتماعي، شناسايي صحيح و کامل اين پديده است. طراحي نظام اطلاعات سوء مصرف مواد با هدف تبديل داده ها به اطلاعات و دانش جهت پيشگيري و کنترل اعتياد سهم بسزايي دارد، اما طراحي و اجراي آن داراي چالش ها و مشکلاتي است که پيامدهاي نامناسب و ناگواري را براي سوء مصرف کنندگان مواد فراهم مي آورد. لذا، اين مقاله با هدف مطالعه چالش هاي اخلاق پزشکي در نظام اطلاعات سوء مصرف مواد تهيه و تدوين شده است.
پژوهش حاضر يک مطالعه مروري است. اطلاعات مورد نياز از طريق موتورهاي جست و جوگرMedline ،Ovid ، Elsevier، Google، PubMed، مرکز اطلاعات و آمار نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزيستي و مرکز مطالعات ملي اعتياد جمع آوري شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است.
نظام اطلاعات سوء مصرف مواد داراي چالش ها و مشکلات حقوقي و اخلاقي متعددي هستند که در صورت بروز اين مشکلات، سوء مصرف کنندگان رغبتي به دريافت خدمات مشاوره اي و درماني و انجام مطالعات اپيدميولوژيکي از خود نشان نمي دهند.
سازمان جهاني بهداشت چارچوب خاصي را براي پاسخگويي نظام اطلاعات سلامت در هشت حيطه از جمله رعايت شان و کرامت انساني، رازداري و محرمانگي ارايه کرده است. طراحان و برنامه ريزان نظام اطلاعات سوء مصرف مواد قبل از طراحي بايد قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي لازم را به منظور شفاف سازي و تعيين وضعيت حقوقي، تضمين اصل محرمانگي و رازداري اطلاعات تهيه و تدوين نمايند.