مقاله چالش هاي جامعه شناختي فراروي معرفت علمي و راه حل هاي ارايه شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در معرفت فلسفي از صفحه ۱۷۳ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: چالش هاي جامعه شناختي فراروي معرفت علمي و راه حل هاي ارايه شده
این مقاله دارای ۵۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه علم
مقاله معرفت شناسي
مقاله پوزيتيويسم
مقاله جامعه شناسي علم
مقاله تامس کوهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاصي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر ضمن تبيين مباني معرفت شناختي «دانش تجربي»، به بررسي چالش هاي معرفتي پيش روي «فلسفه پوزيتيويستي علم» پرداخته است. استقبال چشمگير از نظريه تامس کوهن در زمينه «پارادايم هاي علمي» و به دنبال آن، پذيرش تاثير عوامل اجتماعي در محتوا و جهت گيري معرفت علمي از سوي جامعه شناسان معرفتي، چالش هاي مذکور را ذيل عناوين جديدي مانند مطالعات فرهنگي، اجتماعي و فمينيستي علم برجسته کرده است. يافته هاي اين مقاله نشان مي دهد که نسل جديد فيلسوفان علم مي کوشند با ارايه الگوهاي متقاطع از ابعاد اجتماعي معرفت علمي، فلسفه معاصر علم را به گونه اي ارتقا بخشند که علاوه بر توجه به تاثيرات اجتماعي فناوري، که مورد تاييد جامعه شناسان علم است، تدابير نظري لازم را در جمع بين اعتبار معرفتي گزاره هاي علمي و ملاحظه زمينه هاي سياسي، اخلاقي و فرهنگي آن فراهم سازد.