مقاله چالش هاي فراروي اجراي کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد در کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۲۱۷ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: چالش هاي فراروي اجراي کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد در کشور
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنوانسيون ملل متحد
مقاله مبارزه با فساد
مقاله چالش هاي ملي
مقاله چالش هاي بين المللي
مقاله تهديدات و فساد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نواده توپچي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
احساس و اظهار نگراني جامعه بين المللي از جدي بودن مشکلات و تهديدات ناشي از فساد بر ثبات و امنيت جوامع ملي و جامعه بين المللي از طريق به تحليل بردن نهادها و ارزش هاي دموکراسي، ارزش هاي اخلاقي و عدالت اجتماعي و لطمه زدن به توسعه پايدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلي فراملي تلقي شود که در نتيجه آن همه عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع تحت تاثير قرار مي گيرند، در نتيجه، همکاري بين المللي براي پيشگيري و کنترل آن از ضروريات عصر حاضر است. جرايم مورد نظر کنوانسيون که از ماده ١٥ به بعد به آنها پرداخته شده، عبارت اند از: رشوه مقامات عمومي داخلي، رشوه مقامات خارجي و سازمان هاي بين المللي، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوء استفاده از مقام، ثروت و دارايي نامشروع، رشوه در بخش خصوصي، اختلاس در بخش خصوصي، پولشويي، پنهان کاري و نگهداري اموال ناشي از جرم و ممانعت از رسيدگي قضايي. در عمومات کنوانسيون به اموال عمومي، مديريت عمومي، تصميم گيري شفاف در مديريت عمومي تاکيد شده است. مبارزه با فساد رويکردي چندجانبه و جامعي را مي طلبد، همان طورکه در کنوانسيون بر اصول اوليه حقوقي در رسيدگي هاي کيفري، مدني و اداري براي احقاق حقوق مالکيت تأکيد و به وجود ارتباط ميان فساد و جرايم سازمان يافته اشاره شده است.