مقاله چالش هاي نظام مديريت محله محور در توسعه پايدار كلان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۹۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: چالش هاي نظام مديريت محله محور در توسعه پايدار كلان شهر تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه محله اي
مقاله رويكرد محله محوري
مقاله شهروندي
مقاله مديريت واحد
مقاله سازوكارهاي تحقق توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: صارمي فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار مديريت در كلان شهرهاي ايران، و بالاخص تهران، همان ويژگي ها و محدوديت هاي ساختاري شبه مدرنيستي نظام كلان مديريت شهري كشور يعني غيرمشاركتي، متمركز، بخشي، از بالا به پايين، بوروكراتيك، سياست زده، فاقد انديشه و فرايند توسعه شهري، فاقد التزام عملي به اصول و برنامه هاي توسعه شهري، فاقد برنامه ريزي نظام مند و ظرفيت هاي لازم براي تحقق توسعه شهري، فاقد انطباق سلسله مراتب ساختار مديريتي با سازمان فضايي شهر، فاقد انتظام سازماني از حيث مغايرت ساخت با كاركرد، فاقد انتظام ساختاري از حيث ارتباط لازم سطوح ساختار سازماني،‌ وجود خلا در برخي عناصر ساختاري مصوب در ساختار موجود، وجود عناصر ساختاري خارج از ضرورت و اراده سازمان در ساختار موجود،‌ انعطاف نداشتن الگوي ساختار سازماني در زمينه مشاركت در فعاليت هاي گروهي درون سازماني و در نهايت، پايداري ساختاري در برابر تحول است. به عبارت ديگر، ساختار مديريت شهري، تهران و ساير كلان شهرهاي ايران، به رغم شكل گيري شوراهاي اسلامي شهر، ويژگي هاي يك مديريت محلي- مشاركتي مدرن و دموكراتيك را ندارد. به گونه اي كه در اين نظام‌، ارتباط ارگانيك ميان شورا، شهرداري و شهروندان ديده نمي شود. اين موضوع، از سويي پرداختن به مباحث جديد مديريت شهري و تغييرات بنيادين سازوكارهاي حاكم بر وضعيت موجود مديريت شهرهاي ايران و به ويژه كلان شهر تهران را در كانون توجه مديران و صاحب نظران مطالعات شهري قرار مي دهد و از ديگر سو، مطالعه تجارب ارزشمند جهاني، ما را از چالش هاي مديريتي، نيروي انساني، منابع مالي، حقوقي و قانوني و جهت تحقق مطلوب يك نظام مديريتي محله محور در ايران آگاه مي سازد.