مقاله چالش هاي ژئوپليتيکي ايران در بهره برداري از منافع خود در خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: چالش هاي ژئوپليتيکي ايران در بهره برداري از منافع خود در خزر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله درياي خزر
مقاله ژئوپليتيک
مقاله چالش هاي سياسي
مقاله آسياي مرکزي
مقاله قفقاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: لشگري احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه خزر در وضعيت ژئوپليتيك قديم خود در دوره اتحاد شوروي در موقعيت حايل بين حوزه نفوذ دو ابرقدرت قرار داشت. ولي پس از فروپاشي شوروي به دنبال بروز ساختارهاي جديد و ظهور سه كشور نوظهور در منطقه، مناسبات جديدي بين حوزه هاي جغرافيا، قدرت و سياست بر اين منطقه حكمفرما شد. اين مناسبات جديد منافع ايران در خزر را دچار تغييرات جدي کرد و تعريف هاي جديدي از منافع ژئوپليتيكي ايران در خزر را پديد آورد. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز پس از فروپاشي شوروي همواره به دنبال احقاق منافع خود در اين دريا بوده است، ولي موانع سياسي و ژئوپليتيك در اين ميان وجود داشته كه باعث شده تا ايران از بخش مهمي از منافع خود در درياي خزر محروم شود. اين مقاله با رويكرد توصيفي – تحليلي به دنبال بازنمايي علمي اين موانع و ارايه راهكارهايي جهت حل اين مشکل ها است.