سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اباذر حاجوی – مدیر گروه مدارک پزشکی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، گروه مدارک پ
زهرا میدانی – عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری، مامایی و پیزاپزشکی، دانشگاه علوم پزشک
حمید بورقی – دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، گروه مدارک پزشکی

چکیده:

موسسه پزشکی آمریکا گزارش کرد که بر اساس آمارها ۹۸/۰۰۰ تا ۴۴/۰۰۰ نفر سالانه در این کشور در اثر خطاهای پزشکی جان خود را از دست می دهند. این میزان هشتمینن عامل مرگ و میر در آمریکا را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که میزان مرگ و میر در اثر خطاهای پزشکی بیشتر از تصادفات با موتور سیکلت، سرطان سینه و ایدز بوده است. بروز چنین مواردی علاوه بر خدشه دار کردن اصل کیفیت مراقبت بیمار، هزینه ی زیادی نیز به مراکز مراقبتی تحمیل می کند. طی تحقیقات بعمل آمده بروز ۲/۱۱۵ خطای پزشکی می تواند ۶۵۴/۴ روز افزایش طول مدت اقامت و در نتیجه ۵/۵ میلیون هزینه در پی داشته باشد. در میان صنعت نوپای تکنولوژی اطلاعات بهداشتی که ازسیستمهای حمایت از تصمیم گیری بالینی، انبار داده ها DW تا پرونده های الکترونیکی را در بر می گیرد، پرونده الکترونیک سلامت HER ابزاری است که با اتکا به سیستمهای حمایت از تصمیم گیری CDDS بصورت هشدار دهنده، یادآوری کنند، نقد کننده، تفسیر کننده، پیش بینی کننده، تشخیصی ، پیشنهاد دهنده و تجویز الکترونیکی دستورات پزشک COPE نقش موثریدر کیفیتمراقبت ایفا کرده است. در این راستا شناساییموانعی از قبیل داده ها، اطلاعات، زیر ساخت، استانداردهای تبادل داده ها و پردازش کدها و فهرست واژگان این سیستم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به علت چالش ها و پیچیدگی های EHR، ایجاداین سیستم استراتژی هدفمندی را می طلبد، چرا که EHR تغییراتی را بر شیوه انجام امول تحمیل خواهد کرد که مستلزم سازگاری و انطباق با فرایند های بالینی است. لذا ایجاد سیستمهای موثر EHR همکاری گروه های مختلفی ازجمله ارائه دهندگان، کاربران، طراحان و متخصصان مدیریت اطلاعات بهداشتی (مدارک پزشکی) را ضرورت می بخشد. برای ایجاد EHR اولین گام، ارتقا، بهبود و مهندسی مجدد فرایندهای انجام امور می باشد. دومین امر، حدف مقاومتهایی است که در برابر بکارگیری کامپیوتر در نظام مراقبتی وجود دارد. از انجا که کاربران نقش اساسی در طراحی، راه اندازی و بکارگیری این سیستمها خواهند داشت می باید از همان ابتدای امر درگیر این فعالیتها باشند. تحقیقات نشان می دهد که ۴۰% سیستمهای کامپیوتری جدید بوسیله کاربران اعم از پزشکان، پرستاران ، مدیران متخصصان مراقبتی بایکوت می شوند. از این رو منطقی است که کاربران قبل از بکارگیری در خصوص مزایای و نحوه بکارگیری این سیستمها آموزش های لازم را دریافت کنند. اساسی ترین و آخرین نکته در ایجاد این سیستمها، همگرا ساختن و هماهنگی بین سازمانهای استاندارد سازی می باشد که مشارکت و همکاری تمامی گروه هاوسازمان های ذینفع را می طلبد.