سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آذر صائمیان – مدرس دانشگاه، مدیر آموزش انجمن مدیریت ایران
رضا ارغنده – کارشناس ارشد مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، دانش

چکیده:

پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصر کنونی است که درمورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. جهانی شدن صرفا یک پدیده اقتصادی نیست بلکه پدیدهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و تکنولوژیکی است و مستلزم همگرایی کلیه اهداف عالیه در حوزه های علمی، فناوری، فرهنگی و تجاری و … می باشد تا بتوان با استفاده از فرصتهای مناسب امکانات بالقوه کشور را به بالفعل تبدیل کرد.
در این مقاله به بررسی مسئله پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی پرداخته شده است. این مسئله بدلیل اهمیت جهانی شدن بر اقتصادکشور و ارتباط مستقیم آن باآرمان سند چشم انداز که توسعه همه جانبه و ارتقای جایگاه جهانی ایران می باشد، اهمیت بسزایی یافته است.
برای ورود به سازمان تجارت جهانی باید به کلیه ابعاد آن توجه شود. این بررسی ها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن میباشد. یکی از ابزارها برای حل مسئله استفاده روش تجزیه و تحلیل SWOT می باشد. در این تکنیک با در نظر گرفتن فرصتها، تهدیدها، نقاط ضعف و نقاط قوت و تنظیم ماتریس SWOT به تبیین راه حلهای مطلوب می پرداخته می شود و در انتها با استفاده از این مدل می توان وضعیت فعلی کشور و ظرفیتهای آن برای ورود به عرصه جهانی پی برد و در ضمن الزامات موردنیاز آن را مورد توجه و امعان قرار داد.