سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم عمیدی مظاهری – دانشجوی دکتری آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس
حسینعلی نقدی – مدیر ایمنی فنی و بهداشت و محیط زیست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

چکیده:

در جوامع مدرن امروزی تغییر ماهیت کار و نیروی کار ایجاب می کند که دیدگاه محققان، متخصصان و سیاست گذاران ایمنی و بهداشت شغلی (OSH) در جهت تمرکز بیشتر بر موضوعات مهمتر تغییر یابد. روش های نوین سازماندهی محل کار، افزایش مقاطعه های کاری، توسعه بخش های خدماتی و اطلاع رسانی، رشد کسب و کارهای کوچک، سال خوردگی نیروی کار و تداوم مخاطرات سنتی کاری در مشاغل پر خطر ایجاب می کند که به موضوعات زیر پرداخته شود:
۱- توجه بیشتر به نقش و تاثیر کار. ۲- ارتباط کار و مشکلات روانی. ۳- ضرورت افزایش نظارت بر تحقیق و مداخله. ۴- فائق آمدن بر موانع استفاده از پژوهش های اپیدمیولوژیکی. ۵- تمرکز بیشتر بر انتقال دانش و اطلاعات. ۶- توجه به اقتصاد در پیشگیری. ۷- پیوستن به بازار جهانی (جهان گرایی). پیشنهاد می شود موضوعات ذکر شده به عنوان دستور کار جدید OSH در جوامع مدرن امروزی در نظر گرفته شوند.