سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید کاظمی – فوق لیسانس حقوق بین الملل و کارشناس ارشد حقوق هوانوردی، سازمان هواپ

چکیده:

مطمئنا برای تحقق جهانی شدن صنعت حمل و نقل هوایی و عدم نگرانی دولت ها ارائه مقررات و استانداردهای اجرایی مناسب ، جامع و کافی و مشخص شدن مسئولیتها لازم وضروری است . در این مقاله سعی شده است تا مسائل حقوقی مورد بحث و بالخصوص مسئولیت های مستحدثه جدید با به اجراء درآمدن سیستم های ماهواره ای در بخش حمل و نقل هوایی در فرایند جهانی شدن تبیین شود . لذا ابتدا به کلیات پرداخته و سپس موضوع اصلی در دو بخش آورده شده است . در بخش اول جنبه های حقوقی و اصول حقوق بین الملل حاکم بر ناوبری ماهوارهای و در بخش دوم مسئولیت دولتهایی که با اجرای سیستم ماواره ای بوجود می آید ، تبیین شده است و سپس نتیجه گیری شده است .