سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

Alireza Masoum – Computer Department of Sharif University of Technology
Zahra Taghikhaki – Computer Department of Iran University of Science and Technology

چکیده:

شبکههای حسگر بی سیم به دلیل توانایی بسیار بالا در مانیتور کردن محیطهای مختلف مثل میدان جنگ، ساختمانهای هوشمند و حتی بدن انسان، به یکی از شاخههای پرکاربرد و جذاب تبدیل شده است. حسگرها باید جریان داده پیوسته و سر یعی را پردازش کنند. داده کاوی برخط در این شبکهها با مسئله استخراج دانش و پیدا کردن الگو از یک مقدار زی ادی جری ان داده با ی ک حالت پردازشی درون شبکه ای روبروست. برخلاف بقیه شبکهها، منابع محاسباتی محدود این شبکهها نیاز دارد تا الگوریتمهای دادهکاو ی تاحد امکان کارا و فشرده باشند. دادهکاوی در شبکههای حسگر بیسیم یکی ازچالشهای اساسی ای ن شبکه ها است، ز ی را که الگوریتمهای دادهکاوی باید علی رغم وجود حجم داده بسیار زیاد، در یک محیطی که از نظر منابع (انرژی، حافظه، قدرت محاسباتی، پهنای باند) محدود است کار کنند از طرفی بکارگیری این شبکه ها در محیط های بدون مراقبت و باز و امکان تولید داده های خراب و جعلی و در نتیجه تولید قوانینی با درجه اطمینان پایین از روی این داده های مشکل دار یکی دیگر از چالشهای ای ن شبکه ه ا ی جذاب و پرکاربرد در زمینه داده کاوی است . هدف این مقاله مشخص کردن چالشها ومشکلات داده کاوی در شبکه های حسگر بی سیم و بررسی راه حلها میباشد