سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد افشاری – کارشناس کار گروه سرمایه گذاری دبیرخانۀ ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو ای

چکیده:

فناوری نانو در چشم انداز پانزده ساله، یک فناوری انقلابی و متحول کننده است و محصولات و بازارهای وسیع آن در راهند در کوتاه مدت نیز این فناوری با نوآوری در محصولات و فرآیندهای صنایع کنونی، یک فناوری توان بخش به شمار می رود؛ بنابراین می توان به بازار محصولات فناوری نانو در کوتاه مدت نیز امیدوارانه چشم دوخت . در این مقاله با نگاهی به حرکت جهانی به سمت توسعه فناوری نانو و برآوردی از بازار و هزینه های صورت پذیرفته این فناوری، منابع تامین مالی طرح های نانو و چگونگی مداخله دولت را در این زمینه بررسی خواهیم نمود همچنین اشاره خواهد شد که دولت بایستی در مقام تنظیم گر، مشتری و پشتیبان نقش ایفا کند . در ادامه نیز با بیان این مطلب که شرکت های نوپا یا کوچک از مهمترین بازیگران عرصه نانو هستند و سرمایه خطرپذیر از منابع مهم تامین مالی این شرکت هاست به تاریخچه ای از شرکت های سرمایهگذاریخطرپذیر در این عرصه پرداخته شده و زمینه های اصلی سرمایهگذاری در فناوری نانو را نام برده و بازگشت سرمایه را در بخش های مختلف آن تحلیل و بررسی خواهیم نمود