سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مهدی غفاری – عضو هیئت علمی گروه علوم مهندسی، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
محمد تقی احمدیان – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

صنعت خودرو به دلیل برخوردار بودن از حجم اقتصادی بالا و برگشت مطلوب سرمایه به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی در هر کشور محسوب می شود. ارتباط وسیع این صنعت با دیگر صنایع از یک سو و رشد نیاز آن در جامعه از سوی دیگر، باعث تحول و پیشرفت همیشگی د راقتصاد کشورها بوده است. صنعت خودرو اکنون در زمره عمده ترین فعالیت های صنعتی جهان قرار دارد، زیرا تعداد تولید و ارزش افزوده حاصل از آن د رمقیاس با سایر صنایع بسیار قابل توجه است. در این مقاله ضمن اشاره به تحولات صنعت خودرو د ردهه های پایانی قرن بیستم ، به سیاستگذاری شرکت های بزرگ خودرو سازی در راستای تولید نسل جدید خودروها پرداخته می شود و با بر شمردن اهداف و مولفه های اصلی در خلق فناوری های جدید، مشاهده می شود که آینده صنعت خودرو د رجهان به سمت کاهش مصرف سوخت های فسلی و الاینده های زیست محیطی هدایت می شوند. این واقعیت در نمایشگاه خودرو دیترویت در سال ۲۰۰۷ توسط بزرگترین شرکت خودرو سازی جهان، جنرال موتورز، نیز مورد تاکید قرار گرفت.