سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا آقابابایی مبارکه – شرکت متن – بخش سازه های صنعتی

چکیده:

عدم توانایی آئین نامه های موجود جهت طراحی سازه های مقاوم در برابر زمین لرزه در سطوح عملکردی متفاوت و عدم در اختیار گذاشتن ابزار مناسب کنترلی باعث شده است که آئین نامه های طراحی به سمت ارائه فلسفه ها و روش هایی از طراحی حرکت کنند که با توجه به نیازهای متفاوت پروژه ها پویایی لازم را در طراحی های مهندسی ایجاد نمایند . از طرفی عدم وجود یک استراتژی مشخص در صنعت برق کشور در ایجاد سطوح ایمنی لرزه ای مقبول و منطقی با وجود آنکه شبکه برق و حفظ آن در زمان بحران زمین لرزه اهمیت ویژه ای دارد و نیز پراکندگی نگرش ها به طرح ها از طرف سازندگان، پیمانکاران و تحویلیرندگان پروژه ها، لزوم حرکت به سمت برنامه ریزیهای راهبردی در آینده را انکار ناپذیر می نماید . از اینرو در این مقاله سعی شده است تا در قالب چشم اندازهای آتی دانش مهندسی زمین لرزه، لزوم تهیه برنامه های راهبردی در صنعت برق مطرح گردد و پیکربندی مناسب آن پیشنهاد شود . در این راستا روش ” طراحی براساس عملکرد ” (PBD) بعنوان یک روش مناسب توصیه شده است و نیازهای صنعت برق در بکارگیری آن مورد نظر قرار گرفته است .