سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا شریعت – مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت کار و امور اجتماعی

چکیده:

یکی از حلقه های اصلی نظام اطلاع رسانی کشور، نظام اطلاع رسانی بازار کار و کاربرد فناوری اطلاعات در عرصه بازار کار است. فقدان اطلاعات صحیح، به هنگام و دقیق از وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار از نظر جنس، نوع و میزان مهارت، تحصیلات و … در کشور اعم از شهری و روستایی، عدم اطلاع از ویژگیهای اشتغال ایجاد شده اعم از مزد بگیری در گروه های عمده شغلی کشاورزی، صنعت و خدمات و توسط بخش های مختلف اقتصادی (تعاونی، خصوصی و دولتی )، هم چنین فقدان اطلاعات کافی در خصوص کمبود و مازاد تخصصها و مهارت ها از بازار کار کشور موجبات عدم تحرک و جابجایی نیروی کار به خارج از کشور، هم چنین استفاده نامطلوب از ظرفیت های آموزشی(آموزش عالی و فنی و حرفه ای) و ناهماهنگی بین آموزش و نیاز بازار کار و سایر تنگناها و نارسائیهای موجود در بازار کار کشور گردیده است که حاصل آن تاثیر منفی بر بهره وری و عملکرد سایر بازارها و عدم تعادلهای موجود در این بازارها می باشد. از این رو ضرورت ایجاد نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار به عنوان یکی از حلقه های ملی و جامع اطلاع رسانی کشور اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است.