سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین پیکر – شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)، معاونت مهندسی و طرح های توزیع، تهران
نیما محمدی طبری – شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)، معاونت مهندسی و طرح های توزیع، تهران،

چکیده:

بخش توزیع نیروی برق به لحاظ گسترگی بسیار زیاد و فراگیری عام آن و به سبب ارتباط مستقیم و مستمر با مردم از ویژگی ها و مسائل فنی خاصی برخوردار است . افرادیکه در واحدهای توزیع اشتغال دارند بمنزله آیینه و معرف صنعت برق کشور هستند و درصوتیکه شایستگی و صلاحیت کافی برای پاسخگوئی به مردم را نداشته باشند تمامی فعالیت های صنعت برق را در ذهن مردم مخدوش و بی اعتبار می نماید. بخش توزیع به عنوان حلقه اصلی و ارتباط زنجیره صنعت برق با مردم و مشترکین بوده و شرکت های توزیع جایگاه ویژه ای را در ارائه خدمات به مردم و مشترکین دارا می باشند. این شرکت ها بدلیل تنوع در پارامترهای عملیاتی و تصمیم گیری که شامل عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک می باشد دارای ویژگی های خاص خود
می باشند