سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه قندهاریون – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
پریسا وضیعی –

چکیده:

زیست شناسی سیستم داده های ژنتیک و پروتئومیک را با استفاده از مدل های کامپیوتری که ممکن است در نهایت هزاران متغیر دینامیکی با برهمکنش های غیر خطی داشته باشد، را مورد بررسی قرار می دهد . بیشتر اندازه گیری های سلولی پهنای باند کافی برای تشخیص دوره زمانی اتفاقات بیوشیمیایی داخل سلولی بحرانی ندارند . پروفیل های میکرو آرایه هزاران ژن نمی تواند متغیرهای
متابولیک و سیگنال دهی سلولی را تعیین کند . فاصله بزرگی بین تصور محاسباتی و واقعیت آزمایشگاهی وجود دارد . تحلیل کنترل و دینامیک سیگنال دهی سلولی نیازمند میکرو و نانو ابزارهایی است که به طور همزمان متغیرهای داخل و خارج سلولی را در پهنای باند کافی اندازه بگیرند