سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نادر حسینی زارع – مدیر امور آزمایشگاههای منابع آب،خاک و رسوب – سازمان آب و برق خوزستان
نغمه سعادتی – رئیس قسمت آزمایشگاه آب وپساب – سازمان آب و برق خوزستان
هوشنگ حسونی زاده – معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان واستاد واحد علوم و تحقیقات
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کیفیت منابع آب از عوامل مهم و محدودکننده مصرف آب از جهات مختلف وبالاخص ازجنبه مدیریت پایدار خاک در کشاورزی و محیط زیست می باشد . برای حفاظت ازکیفیت منابع آب آبیاری در مقابل افزایش روزافزون شوری آن و همچنین محیط های آلاینده و یا بهره برداری بهینه از منابع قبل از آلوده شدن نیاز به اطلاع کافی از کیفیت منابع وتوزیع مکانی وزمانی تغییرات آن وهمچنین آلاینده های ورودی به آن می باشد . همگام با اجرای طرحهای کشاورزی وصنعت و بالارفتن جمعیت دراستان خوزستان ،از یکطرف رقابت برای مصرف منابع آبهای موجود بالا گرفته واز طرف دیگر تاثیر پساب مصرف کنندگان و از جمله زهآبهای کشاورزی برکیفیت منابع آب استان وبالاخص رودخانه کارون بزرگ ( کارون + دز ) در دهه اخیر موجب تعارض بی سابقه ای بین بخش های مختاف بهره برداران که در امر توسعه فعال می باشند گردیده است . ادامه روند توسعه فعلی آنچه مسلم است باعث تشدید معضلات ومشکلات و رقابت بیشتر بین بهره برداران بخش های مختلف از منابع آبهای جاری در آینده خواهد شد .بنابراین مطالعه وبررسی علل بوجودآمدن چنین مشکل وتخریب آب رودخانه و تعیین سهم ونقش بهره برداران بخش کشاورزی در مقایسه با سایر مصرف کنندگان ( نظیر شرب و صنعت ) و وظایف آنها در مقابل این مشکل از جمله دلایل اصلی انتخاب موضوع این تحقیق بوده است .