مقاله چالش ها و راهكارهاي فرآوري، بازاريابي و صادرات زعفران: كاربرد فن دلفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: چالش ها و راهكارهاي فرآوري، بازاريابي و صادرات زعفران: كاربرد فن دلفي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چالش
مقاله راه کار
مقاله فرآوري
مقاله بازاريابي
مقاله صادرات
مقاله زعفران ايران
مقاله فن دلفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فعلي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين تحقيق، بررسي چالش ها و راه کارهاي فرآوري، بازاريابي و صادرات زعفران ايران با استفاده از نظرهاي کارشناسان بازار زعفران است. طراحي اين پژوهش با استفاده از روش دلفي براي دست يابي به اجماع گروهي صورت گرفته است. اعضاي پانل در چهارده چالش با هم اجماع داشتند. برخي از مهم ترين اين چالش ها عبارتند از: ضعف در تجارت الکترونيک و بازاريابي الکترونيک، نبود نشان تجاري (برند ملي) براي زعفران ايران در بازارهاي جهاني و حضور دلال ها و واسطه هاي زياد در بازار. از ديگر يافته هاي اين تحقيق، مي توان به اجماع کارشناسان در دوازده راه کار به بود دهنده صادرات زعفران اشاره کرد. برخي از اين راه کارها عبارتند از: تدوين و معرفي نشان تجاري مخصوص براي زعفران صادراتي ايران، سازمان دهي مناسب صادرکنندگان و اعمال استانداردهاي جهاني HACCP, ISO, KODEX در صدور مجوزهاي مرتبط با صادرکنندگان، سياست گذاري صحيح دولت براي دادن وام به منظور ايجاد واحدهاي بسته بندي، ايجاد موانع قانوني براي جلوگيري از صادرات فله اي زعفران و ايجاد و توسعه تشکل هاي بازاريابي تخصصي در جهت کاهش حاشيه هاي بازاريابي و افزايش سهم توليدکنندگان از قيمت پرداختي.