سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رحیم دباغ – دانشجوی دکترای اقتصاد،عضو هیات علمی آموزش عالی
جمال دباغ – کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، عضو هیات علمی دانشگاه بناب

چکیده:

در ایران فعالیت های اقتصادی کوچک ومتوسط به صورت انواع صنوف تولیدی،خدمات فنی، خدماتی و توزیعی تفکیک می شوند. در این مقاله افزایش و کاهش و چالش های اشتغال زایی انواع فعالیت های اقتصادی کوچک ومتسط تولیدی و خدمات فنی در سطح کشور در جهت توسعه وبهبود، آنها بررسی می شود. به عبارتی توان اشتغال زایی و ترکم واحدهای صنفی از نظر تعداد و شاغلین آنها و راهکارهای اشتغال زایی آنها می پردازد. نتایج تحقیقی این مطالعه به صورتپیمایشی (پرسش نامه و مصاحبه ) از صاحب نظران و کارشناسان مجرب مربوطه و کلیه روسای اتحادیه های صنوف و تولیدی و خدمات فنی شهر تهران حاصل شده است.