سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش نوآوری و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین عموزاد خلیلی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو
رضا توکلی مقدم – دانشیار گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

رشد زنجیره ها تا پیش از این، حالت خود جوش داشته و عمدتا مدیون درخشش افراد خلاق و نوآور بوده است. اما امروزه انتظار می رود که مدیریت خلاقیت و نوآوری نقش بارزتری را درکنار توسعه سازمان به تکامل و هدایت هدفمند زنجیره های خلاقیت ایفا کند. اصلی ترین مباحثی که در رابطه با مدیریت یک مجموعه مطرح می باشد، برنامه ریزی صحیح، نگرش به توسعه، تصمیم درست در شرایط متغیر، بهبود مستمر، رضایت و حفظ کرامت کلیه ذینفعان، افزایش بهره وری و تعالی سازمان است. پرورش مدیران شایسته، خلاق، فرصت شناس و تبیین گر مسائل از جمله نیاز های اساسی سازمان های طالب برتری است. در این مقاله مفاهیم خلاقیت و تعالی سازمان در کنار معیارهای برتری سازمان بیان شد. سپس مدیریت نوآوری، پیش نیاز ها و خصوصیات آن ذکر گردید. آنگاه به سازمان های خلاق و ویژگی های آن جهت دستیابی به توسعه و تعالی اشاره شد. در پایان نیز نقش، ویژگی ها و موانع خلاقیت و نوآوری در مدیران جهت دستیابی به توسعه پایدار نیز مطرح گردید.