سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن شعبانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

با تحول سریع علوم و فنون، جوامع معاصر به طور فزاینده ای در حال تنوع، پیچیده شدن و تحول اند. همگام با چنین تحولی، فرایند آماده سازی نسل جوان برای زندگی، به عنوان متفکران مستقل، شهروندان مفید و مولد، و رهبران آینده باید متحول شود. اما تحول در فرایند فعالیت های تربیتی نیازمند تحول درنگرش و بینش طراحان و مجریان برنامه های درسی، بازنگری، و بازآزمایی سازه های برنامه های اموزشی است.بدون تحول عناصر ساختار نظام آموزشی، تغییر در فعالیت های تربیتی و فرایند آماده سازی نسل جوان تقریبا غیر ممکن خواهد بود.
در این مقاله سعی شده است ماهیتپنج عنصر از سازه های کلیدی فعالیت های اموزشی دانشگاه ها مانند: ساختار دانشجویی، تجربه های آموزشی، نظریه و سبک های یادگیری دانشجویان، الگوهای تدریس، و نظام ارزشیابی بروندادهای تربیتی و ضرورت باز آزمایی و بازسازی آنها تحلیل و تبیین شود. زیرا تحول در یک نظام آموزشی زمانی امکان پذیر است که مجموعه عناصر سازنده فعالیت ها نظام مند بررسی و متحول شوند.