مقاله چالش ها و فرصت هاي به کارگيري تلفن همراه در آموزش کشاورزي (مطالعه موردي: منطقه فومنات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: چالش ها و فرصت هاي به کارگيري تلفن همراه در آموزش کشاورزي (مطالعه موردي: منطقه فومنات)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش سيار
مقاله تلفن همراه
مقاله چالش
مقاله فرصت
مقاله شهرستان فومنات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي نجف آبادي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: انشيه رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي کاربرد تلفن همراه و شناسايي چالش ها و فرصت هاي به کارگيري آن در شهرستان فومنات استان گيلان انجام شده است. جامعه آماري تحقيق را ۷۸ نفر از مروجان که در مراکز خدمات روستايي مديريت جهاد شهرستان مشغول به فعاليت هستند، تشکيل مي دهند. گردآوري داده ها با روش سرشماري انجام شد و براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گرديد که روايي آن با استفاده از پانل متخصصان تاييد شد و پايايي آن به وسيله آلفاي کرونباخ ۸۲٫۸ درصد گزارش گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که اطلاع رساني در رابطه با آفات و نحوه مبارزه، اطلاع رساني در باب قيمت و مکان مناسب فروش محصولات کشاورزي، از مهم ترين فرصت هاي به کارگيري تلفن همراه هستند. با استفاده از تحليل عاملي، چالش ها نيز در ۴ عامل انساني، مخابراتي، فني و امنيتي دسته بندي شدند که ۷۸٫۴ درصد از کل تغييرات را تبيين کردند.