سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
محمدمهدی شفقت دهکردی – استاد دانشگاه پیام نور شهرکرد
زینب کنارنگ – دانشجوی دانشگاه شهرکرد

چکیده:
ایران یکی از پرجاذبه ترین کشورهای جهان است که از لحاظ تنوع اقلیمی و آثار باستانی در رده کشورهای برتر جهان است،گردشگری روستایی از بخش های مهم در فعالیت های اقتصادی به شمار می رود و همواره از دیدگاه های گوناگون مورد توجه قرار میگیرد، اما در ایران نتواستیم از توسعه گردشگری روستایی و درآمد حاصل از آن دارای جایگاه شایسته باشیم و به تبع آن استانها وشهرستانهای کشور نیز علی رغم دارا بودن پتانسیل های روستایی یا ناشناخته باقی مانده اند یا با موانع و مشکلاتی همراهند. یکی ازاین مناطق ، روستای کوهستانی یاسه چاه از توابع شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری است ارتفاع این روستا از سطحدریا ۱۹۰۰ متر است و آب و هوای آن در فصل بهار و تابستان ملایم و مطبوع و در زمستان ها نسبتاً سرد و دارای معماری کمنظیر سنتی است به همین خاطر معماری روستا و شرایط کم نظیر اکولوژی، منابع آب زیاد مناطق سرسبز دراین روستا به عنوان یکیاز فرصت های توسعه گردشگری روستایی به شمار می آید. که می تواند نقش موثری را در توسعه پایدار ایفا می کند. بر این اساس،هدف این پژوهش شناخت موانع موثر در جذب گردشگری روستایی و ارایه راهکارهای مناسب برای توسعه گردشکری روستایی یاسهچاه می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی – تحلیلی با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای است. نتایج تحقیق نشان می دهد معماریسنتی و شرایط آب و هوای مناسب در این روستا با ایجاد شغل، افزایش درآمد، متنوع سازی فعالیت اقتصادی و افزایش سطح آگاهی درتوسعه پایدار منطقه با رویکرد گردشگری روستایی موثر است.