سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سید هادی میررکنی – دبیر کمیته it دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهور
زهرا رضائی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

روستا الکترونیکی آرزوی بسیاری از جوانان نوجویی است که سروکارشان فقط و فقط کامپیوتر است و نرم افزار و عجبا که این جماعت وارثان تمدن گل و بلبل شلعر مسلک ایرانی هستند. و این قرابت و نزدیکی میان آخرین نسل ایرانیان زمانه امروز حتی در ذهن و مخیله بسیاری نمی گنجد و باور نمی کنند که بازماندگان حافظ و سعی هر کدام بالقوه و البته بسیاری بالفعل تکنسین های چیره دست دنیای دیجیتال و نرم افزارهای مجازی شده باشند. ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب به قدری نزدیک است که برخی صاحب نظران معتقدند که دولت الکترونیک اگر در نهایت به حکومت داری بهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است. اینترنت به عنوان یک پدیدیه نوین در اجتماعات انسانی در حال گسترش است. هر روز از سوی صاحب نظران و رسانه ها نقش مثبت اینترنت در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برجسته سازی می شود و در جهت بهبود آثار مثبت و کاهش پیامدهای منفی اینترنت نظرات و پیشنهادات فراوانی ارایه می گردد.