سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هوشنگ عیوضی – عضو هیات علمی گروه مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک دانشکده فنی و مهندسی دانش
امیررضا مرادی – عضو هیات علمی گروه مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک دانشکده فنی و مهندسی دانش
محسن نجفی – عضو هیات علمی و رییس دانشکده فنی و مهندسی اراک دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

امروزه وضعیت صنعت در ایران، مانند بسیاری از بخشهای دیگر، دچار نوعی چالش دایمی می باشد. بیشتر صنایع کشور، با نوعی روزمرگی و شرایط بدون تغییر به سیستمهای ثابت و در حال زوال تبدیل شده اند. با وجود این که چنین شرایطی ممکن است در بسیاری از کشورهای دنیا و شرکت های بزرگ چند ملیتی اتفاق افتاده و یا درحال اتفاق باشد، اما بنا به شرایط خاص صنایع داخلی، نباید چنین وضعیتی را برای انها بی خطر و معمولی دانست. از سوی دیگرف دانشگاه ها به عنوان تنها تکیهع گاه صنعت نیز دچار همان روزمرگی اما در تولید دانش و تکنولوژی مورد نیاز در صنایع شده اند. چنین شرایطی هر دو واحد را بهسوی آینده ای روشن و البته دردناک سوق می دهد. در همین راستا، وضعیت صنعت و دانشگاه در استان مرکزی نیز از چنین الگویی تبعیت کرده است. بدین منظور به جهت جلوگیری و تغییر سرنوشت محتوم مذکور، حرکتی از سوی برگزیدگان بخش صنعت و دانشگاه، از چند سال گذشته در استان آغاز شد. این حرکت منجر به مجمعی با نام کانون فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت تحت حمایت مستقیم دانشگاه شد. در این راستا اعضای مختلف مجمع به بررسی چالشها و ارایه راهکارهای مناسب مورد نظر در آن پرداختند.