مقاله چالش ها و چشم اندازهاي امنيت راه و ترافيك كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۵۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: چالش ها و چشم اندازهاي امنيت راه و ترافيك كشور
این مقاله دارای ۴۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت ترافيكي
مقاله ترافيك
مقاله چشم انداز
مقاله تصادفات
مقاله اركان ترافيك
مقاله چالش هاي ترافيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امنيت راه و ترافيك، يكي از حوزه هاي مهم و اساسي نيازهاي جامعه بشري است و توجه بدان و اهتمام به تامين آن ضرورتي غير قابل انكار تلقي مي شود. مقاله حاضر، نگاهي تحليلي و راهبردي به اين مقوله داشته و سعي دارد با ياد آوري استفاده از نگاه هاي صحيح به موضوع، به پيشنهاد راه كارهايي نسبتا امكان سنج پذير، مسيري علمي را در پاسخ به چالش هاي سر راه اين موضوع معرفي نمايد.
در اين مقاله ابتدا به ادبيات موضوع پرداخته شده است، و همچنين بر سوابق ديگر جوامع مبني بر چگونگي اقدامات آن ها در مواجهه با موضوع اشاره اي شده است. سپس با معرفي نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط با موضوع، گستردگي و چند جانبه بودن، تنوع و پيچيدگي آن را به جهت تاثير چند جانبه بر حوزه هاي اجتماعي و انفرادي شهروندان نمايان سازد. در نهايت هم وضعيت موجود امنيت ترافيك را با تحليل كارشناسانه و ارايه اطلاعات آماري به تصوير مي كشد. در اين ميان اشاره اي مفصل به ليست چالش هاي سر راه تامين امنيت ترافيكي كشور داشته و راه كارهاي خود را با ارايه يك چشم انداز و فرصت هاي موجود در كشور مي پردازد.