سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد عبدالهی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک کارشناس ارشد شرکت تحلیل گران نوین زمین
آرش ندری – دانشجوی دکتری آب شناسی دانشگاه شیراز
داریوش ندری – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک دانشگاه کرتین استرالیا

چکیده:

تعیین کسیر حرکت آب در کارست یکی از موضوعات مورد علاقه بسیاری از هیدروژئولیست ها می باشد. یکی از راه های شناسایی مسیرهای جریان در کارست استفاده از روش توموگرافی الکتریکی دو بعدی است. در این تحقیق برای تعیین مسیر حرکت آب در کارست در آهک های مشرف به دشت هارکله در تاقدیس پابده لالی واقع در شمال خوزستان از روش های توموگرافی الکتریکی دو بعدی استفاده گردید. با توجه به شواهد زمین شناسی موجود، فرضیات هیدروژئولوژیکی متعددی در خصوص مسیر جریان کارست در این منطقه در نظر گرفته شد. هرکدام از فرضیات هیدروژئولوژیکی در نظر گرفته شده توسط توموگرافی الکتریکی دو بعدی صحت یابی گردیدند. تنها فرضیه ای که مسیر جریان کارست را در بخش های درونی تر تاقدیس و مرتبط با گسل های موازی محور تاقدیس در نظر می گرفت توسط توموگرافی الکتریکی تایید گردید. سایر فرضیات هیدروژئولوژیکی در نظر گرفته شده و توسط توموگرافی الکتریکی دو بعدی منتفی گردیدند