سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عزت اله رئیسی اردکانی – استاد دانشگاه شیراز- دانشکده علوم بخش علوم زمین

چکیده:

چاله های کارستی به انحلالی، فرونشستی و رمبشی تقسیم می گردد چاله های کارستی رمبشی به خ صوص نوع پوشش آن حادثه ساز بوده و باعث خسارت جانی و مالی می گردد. چاله های رمبشی پوششی حادثه ساز فقط در جایگاه زمین شناسی ویژه ای ایجاد می گردد که این ویژگی شامل وجود خاک چسبنده بر روی آهک کارستی می باشد و باید مجاری در اعماق سازند کارستی وجود داشته باشد که آب را انتقال دهد . این شرایط باعث افزایش سرعت حرکت آب در جهت افقی و عمودی شده و در نتیجه رسوبات انتقال یافته، حفره ای در مرز بین آهک و خاک ایجاد شده و با بزرگتر شدن حفره مقاومت سقف حفره کاهش و بطور ناگهانی ریزش می کند . انسان با فعالیت های خود بخصوص پایین ا نداختن سطح سفره آب زیرزمینی و یا متمرکز نمودن رواناب می تواند باعث تسریع و یا ایجاد چاله های رمبشی پوششی جدید گردد . با مطالعات زمین شناسی و کارست هیدروژئولوژی می توان مناطقی که امکان ایجاد این نوع چاله های وجود دارد شناسائی نمود . روش پیش گیری از ایجاد چاله های حادثه ساز مورد بحث قرار می گیرد . با وجود وسعت وسیع سازندهای کارستی در زاگرس تعداد چاله های حادثه ساز در ایران کم بوده و علت آن، ویژگی خاص جایگاه زمین شناختی زاگرس می باشد.