سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا هزاره –
ایرج رساء –

چکیده:

در نواحی غربی استان سیستان و بلوچستان (اداوه زون جبال بارز) از جمله انواع کانی سازی قابل پیش بینی کدلهای متالوژنی از نوع اپی ترمال (طلا و عناصر همراه) میباشد. این محدوده یکی از مناطق اولویت بندی شده اکتشافات ناحیه ای در سیستان و بلوچستان است که در محدوده ای به وسعت ۸۱ کیلومتر مربع نقشه زمین شناسی معدنی و ژئوشیمیایی به مقیاس ۱/۲۰۰۰۰ تهیه گردید بعد از پردازش داده ها و مشخص شدن زون های کانه دار ۳۰ ترانشه عمود بر رگه ها حفر شد و به ازای هر ۵ متر ۱ نمونه برداشت گردید و بررسی شد وقوع یک حادثه تکتونوماگمایی و شکستگی های بزرگ مقیاس با امتدادهای عمومی n30e باعث هدایت محلولهای هیدرومتال و ایجاد یک دگرسانی بزرگ مقیاس شده اند. این دگرسانی در آندزیت ها بصورت پروپیلیتی شدن ناحیه ای و در گدازه ها و آذرآواری های وابسته موجب گسترش دگرسانی آرژیلی – سیلیسی شده است. متعاقب دگرسانی های آرژیلی – سیلیسی رگه های سیلیسی رگه های سیلیسی نازک لایه با ساختارهای کلسدونی ، کلوفرم ، کوکاد و حفره ای با همان امتداد n30e تشکیل شدهخ اند که دارای پاراژنز کوارتز آدولاریا هستند و از نظر زایش طلا بارور می باشند و فزا اصلی تشکیل طلا را شامل می شوند.