مقاله چرايي تبعيت از قانون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۲۳۹ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: چرايي تبعيت از قانون
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قانون
مقاله تبعيت از قانون
مقاله الزام
مقاله توجيه
مقاله فلسفه اخلاق
مقاله فلسفه حقوق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قانون به عنوان يکي از ابزارهاي اساسي براي تنظيم رفتار افراد در جامعه، در صورتي مي تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله قانع کننده اي براي لزوم تبعيت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جايگاه اجتماعي خود در ميانه دو جريان قرار دارد: از يک سو با پيروان و تابعين خود، و از جنبه ديگر با وضع کنندگان و تصويب کنندگان قانون در ارتباط است. يکي از موضوع هاي مبنايي فلسفه حقوق، تحليل و تبيين رابطه اول، يعني چرايي الزام تبعيت از قانون است. اينکه افراد جامعه و شهروندان چرا بايد از قانون تبعيت کنند و چه نيرويي ايشان را به پذيرش قانون و پيروي از آن وا مي دارد، موضوعي مورد تامل انديشمندان بوده و هست. فلسفه اخلاق در تلاش است تا مبنايي مناسب براي پاسخگويي به اين پرسش بنيادين ارايه دهد. در اين مقاله برآنيم که اين چرايي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.