سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان ستاری فرد – لیسانس مهندسی مکانیک و فوق لیسانس مدیریت صنعتی ، سر ممیز رسمی IRCA در است

چکیده:

به منظور حصول اطمینان از نظام حاکم بر ارزیابی عملکرد، طراحی و اجرای آن به صورت عملیا تی ضروری است . ارزیابی عملکرد / مدیریت عملکرد با یک روش جامع نگر ، کلیه عوامل و مولفه های در گیر در کار سازمان را تحت مدیریت قرار داده و نهایتا عملکرد مطلوبی از آنها را به دست میدهد و از نتایج مطلوب به عنوان سرمایه اصلی بهره وری، بهره برداری میکند. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال ۱۳۸۳ ، مبنی بر تداوم آمادگی ، دفاع همه جانبه،پاسخگویی و ارزیابی عملکرد ، این سوال مطرح میشود که ارزیابی عملکرد چیست ؟ اهمیت ارزیابی عملکرد چیست و چگونه تعیین میشود و به طور خلاصه چرایی و چگونگی ارزیابی عملکرد به چه صورتی میباشد ؟ این مقاله ب ا پاسخ به سوالات فوق الذکر ، بر آن است تا چراغی را فراسوی راه مدیران صنایع نظامی و تعمیرات و بازسازی قرار داده و ضمن بهبو د شایستگی فعلی افراد و کل سیستم ، اقدام به ایجاد ارتباط بین شایستگی افراد با کارکرد و توان واقعی بالقوشان را مد نظر قرار دهد.