سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید محمودزاده – کارشناس ارشد نرم افزار
محسن شریفی – دکترای نرم افزار

چکیده:

در مدت زمان اندکی، اینترنت و وب جهانی به صورت شگفت انگیزی پیشرفت پیدا کرد، تجارت الکترونیکی به سرعت تکامل یافت و مرزهای کشورها بدون هیچ نبردی برچیده شدند. به واسطه سرعت شگفت انگیز این تکامل، هنوز محققین و مهندسین نرم افزار تاثیر این تغییرات را در اصول و فرایندهای نرم افزاری متوجه نشد هاند. در این مقاله تفاوتهای کلیدی کاربردهای وب و کاربردهای سنتی را از دیدگاه های مهندسی نرم افزار، توسعه و اجرا بررسی شده و سپس نشان داده شد که بسیار از روشهای توسعه سنتی در توسعه کاربردهای وب کارآمد نمی باشند و بسیاری از فرایندها از قبیل مهندسی نیازمندیها، نگهداری، تست، سیاستهای حضور در بازار که باعث موفقیت کاربردهای سنتی م یباشند ممکن است در صورت اعمال درکاربردهای وب نتیجه عکس در بر داشته باشند. در نتیجه باید در مهندسی وب، بسیاری از فرایندهای توسعه سنتی با بسترجدید وفق داده شده یا روشهای جدیدی ابداع شوند.