مقاله چرا پهلوان نامه هاي پس از شاهنامه مطرح نشده اند؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۵۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: چرا پهلوان نامه هاي پس از شاهنامه مطرح نشده اند؟
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختارگرايي
مقاله نبرد خويشاوندي
مقاله رستم و سهراب
مقاله برزو
مقاله جهانگير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانشاهي افشار علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فردوسي به عنوان بزرگ ترين حماسه سراي ادب فارسي از سوي شاعران پس از خود مورد تقليد قرار گرفته است.
اما نکته مهم آن است که هيچ يک از اين مقلدان نتوانسته اند اثري همسنگ شاهنامه در ارزش و اقبال عمومي بيافرينند. محققان دلايل گوناگوني چون برتري جنبه هاي ادبي (دوري از تزاحم تصاوير، هماهنگي تصاوير با موضوع و …) و مسايل تاريخي را در اين خصوص برشمرده اند. اما جداي از موارد يادشده، مي توان ضعف ساختاري اين پهلوان نامه  ها را نيز بر اين دلايل افزود. نگارندگان بر اين باورند که خروج منظومه هاي پهلواني پس از شاهنامه از ساختارهاي حاکم داستان سرايي حماسي، سبب پذيرفته نشدن و عدم مقبوليت آنها در مقايسه با شاهنامه گرديده است. براي تبيين و اثبات اين مدعا، ساختار داستاني دو منظومه پهلواني پس از شاهنامه (برزونامه و جهانگيرنامه) بر اساس الگوي پراپ با ساختار داستان «رستم و سهراب»، که هر سه آنها بر پايه نبرد خويشاوندي شکل گرفته اند، مقايسه مي شود.