سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روح اله ندری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
محمد محجل – دکتری تکتونیک
عباس بحرودی – دکتری تکتونیک

چکیده:

سامانه گسل بیدهند در راستای شمال – شمال باختر با طولی حدود ۴۳ کیلومتر پهنه آتشفشانی ارومیه – دختر را در منطقه جنوب شهر قم بریده و جابجا نموده است. این گسل از نظر هندسی به سه بخش شمالی، میانی و جنوبی قابل تقسیم است. تحلیل ساختارهای مرتبط با این گسل بیانگر حرکت امتداد لغز راستگر د آن میباشد. قطعه شمالی که در برگیرنده پایانه شمالی گسل است دارای طولی حدود ۱۷ کیلومتر در راستای خاوری – باختری است که طول پایانه گسلی نسبت به طول گسل بسیار زیاد به نظر می رسد. براساس مطلعات و برداشتهای صحرایی از ساختارهای موجود مثل تاقدیس و ناودی های منطقه و گسلهای فرعی به این نتیجه دست یافتیم که قطعه شمالی فقط پایانه گسل نبوده بلکه قسمتی از گسل امتداد لغز بیدهند است که درجه باد ساعت گرد چرخش یافته و در راستای پایانه شمالی قرار گرفته است.