سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدامیر علیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
محمدمهدی خطیب – استادیار گروه زمین شناسی

چکیده:

مقدار کرنش X در میدان شاه آباد N178 بدست آمده و محور چین خوردگی کواترنر شاه آباد N120 است. که نشان دهنده چرخش ۵۸ درجه در جهت عقربه های ساعت بدلیل قرار گیری در یک سیستم برشی راستگرد می باشد. مطالعه بلوکهای کشیده و خمیده دراین منطقه که در نتیجه بهم پیوستن سیستمهای شکستگی بوجود می آیند حرکات تدریجی اعمال شده درمنطقه را تایید می کند. الگوی جنبشی برای این منطقه تنهاازنوع برش ساده نبوده بلکه همزمان با اعمال برش فشار و کوتاه شدگی نیز در منطقه صورت گرفته است. در کواترنر انرژی حاکم بر منطقه صرف رشد و جابجایی همان شکستگی های قبلی شده و روند رش جدیدی ایجاد نشده است.