مقاله چرخه اووژنز در مار آبي Natrix natrix در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: چرخه اووژنز در مار آبي Natrix natrix در استان مازندران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان مازندران
مقاله اووژنز
مقاله تخمدان
مقاله مار آبي Natrix natrix

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقيري افشين
جناب آقای / سرکار خانم: شيروي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كمي حاجي قلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مار آبي Natrix natrix از مارهاي غيرسمي متعلق به خانواده كلوبريده مي باشد كه در استان هاي شمالي كشور يافت مي شود. تحقيق حاضر در سال ۱۳۸۶ به منظور بررسي چرخه اووژنز در اين مار در استان مازندران انجام شد. زمان نمونه برداري از پانزده فروردين تا اواخر شهريور ماه بود و هفتادوشش مار آبي از ايستگاه هاي مرداب پرورش ماهي آبندانسر، جنگل زارع، شاليزارهاي اطراف ساري و رودخانه تجن با دست و تور جمع آوري شد. تخمدان از نمونه ها استخراج گرديد و مورد مطالعه مراحل اووژنز قرار گرفت. ميانگين طول بدن مار ها ۶۹۴٫۵۹ ميلي متر بود. نتايج نشان مي دهد شروع اووژنز در اواسط خرداد و خاتمه آن در اواسط مرداد بوده است. ميانگين وزن و حجم تخم ها به ترتيب ۵٫۸۱۶ گرم و  29031.87ميلي مترمكعب است. نتايج بررسي تخمدان ها نشان مي دهد ميانگين تعداد تخمك ها در تخمدان راست و چپ به ترتيب يازده و نه بود. ميانگين تعداد و حجم تخمك هاي رشد كرده در تخمدان راست و چپ به ترتيب۴٫۱۲  عدد و ۶۶۵۴٫۰۸ ميلي متر مكعب و ۳٫۸۷ عدد و ۷۲۲۱٫۸۴ ميلي مترمكعب بود. ميانگين وزن تخمك ها در تخمدان راست و چپ به ترتيب ۱٫۷۱ و ۱٫۹۴ گرم بود.