مقاله چرخه توليد مثلي، شاخص رسيدگي جنسي و طول بلوغ ماهي ميد (Liza klunzingeri) در سواحل شرقي استان خوزستان (بحركان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۲۶ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: چرخه توليد مثلي، شاخص رسيدگي جنسي و طول بلوغ ماهي ميد (Liza klunzingeri) در سواحل شرقي استان خوزستان (بحركان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان خوزستان
مقاله شاخص رسيدگي جنسي
مقاله ماهي ميد Liza klunzingeri

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيداحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه چرخه توليد مثلي، شاخص رسيدگي جنسي و طول بلوغ ماهي ميد (Liza klunzingeri) در سواحل استان خوزستان (منطقه بحركان) در طول يكسال از فروردين تا اسفند ۱۳۸۴ بررسي شد. ۱۸۸۰ قطعه ماهي بيومتري گرديد و از اين تعداد ماهي ۹۴۷ قطعه در آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين طول براي ماهيان نر و ماده به ترتيب ۱۷٫۹۷±۱٫۱۵، ۱۹٫۱۱±۱٫۴۹ سانتي متر و ميانگين وزن براي ماهيان نر و ماده به ترتيب ۷۳٫۴۳±۱۳٫۷۱ و ۸۵٫۹۱±۲۰٫۹۵ گرم بود. ميانگين شاخص رسيدگي جنسي(GSI)  در نرها و ماده ها به ترتيب ۰٫۹۶±۱٫۳۹ و در مادها ۳٫۲۵±۳٫۲۶ محاسبه شد و بالاترين ميزان شاخص رسيدگي جنسي براي هر دو جنس در آذر ماه و پايين ترين ميزان شاخص رسيدگي جنسي براي ماده ها در ارديبهشت و در نرها، در  مرداد و شهريور مشاهده شد. طول بلوغ در اين گونه برابر ۱۴٫۵ سانتيمتر محاسبه شد. بر اساس الگوي توليد مثلي، تخم ريزي ماهي ميد در  آذر و دي  تشخيص داده شد.