سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل فاتحی فر – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست- دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدعلی کی نژاد – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علی علیزاده اوصالو – واحد محیط زیست- امور HSEQ، پتروشیمی تبریز شرکت ملی صنایع پتروشیمی

چکیده:

با توجه به گسترش ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت های صنعتی و با توجه به تاثیر نتایج ارزیابی در تصمیم گیری کلان فعالیتها و برنامه ریزی اهداف، ضروری است روشهای ارزیابی دقیقتر گردیده و مورد بازنگری قرار گیرند. در این مقاله با معرفی تکنیک های مختلف ارزیابی آثار زیست محیطی و بیان مزایا و معایب هر یک، ارزیابی اثرات زیست محیطی مبتنی بر چرخه حیات فرایندی مورد بررسی دقیقتر قرار گرفته و با موشکافی آن ، موارد کاربرد این تکنیک و مزایا و معایب آن با توجه به فرایند مورد مطالعه بحث و بررسی می شود. در ادامه روش اجرایی ارزیابی بر پایه چرخه حیات فرایندی ارایه شده و مشکلات فراروی این روش مورد بحث قرار می گیرد. نتایج بررسی حاکی از آن است که این تکنیک قابلیت استفاده در ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع پتروشیمی را دارا بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به شرایط محلی و منطقه ای می توان از این تکنیک استفاده نمود.