سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جلالی آرانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمر
سیدنزاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمر
م. دخانچی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمر
محمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

چسبهای نیتریل فنولیک در کاربردهای ساختاری از اهمیت خاصی برخوردارند. این اهمیت از آنجا ناشی می‌گردد که ازطرفی چسبهای نیتریل دارای استحکام پوستگی بالایی هستند و در برابر روغنها مقاومند و از طرف دیگر رزینهای فنولیک در دمای بالا مقاوم بوده و استحکام برشی را نیز افزایش می دهند .در این پژوهش از چسب نیتریل فنولیک برای چسباندن سطوح آلومینیمی استفاده گردید وآمیزه هایی با مقادیر متفاوت از رزین تهیه گردید و مورد استفاده قرار گرفت. سپس تاثیر نوع و مقدار رزین برمیزان چسبندگی از طریق اندازه گیری استحکام برشی و مقاومت پوستگی چسب بررسی گردید . بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشات با افزایش مقدار رزین استفاده شده در آمیزه، مقاومت برشی چسب افزایش و مقاومت پوستگی آن کاهش می یابد ضمن آنکه مشخص گردید که رزین نوع نووالاک موثر بر میزان چسبندگی می باشد و رزین از نوع رزول بر ای این کاربرد مناسب نمی باشد