سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود صفاری پور اصفهانی – سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان اصفهان

چکیده:

با توجه به ماهیت متفاوت مصرف برق در بخش خانگی با بخشهای دیگر و به دلیل برخی محدودیتها، در این مطالعه با استفاده از آمار و اطلاعات سالهای ۷۷ـ۱۳۴۶ به منظور پیش‎بینی تقاضای برق در برنامه سوم توسعه، تقاضای برق در بخش خانگی و در بخش غیرخانگی به صورت جداگانه برآورد شده است و در سه سناریو، ظرفیت عملی نیروگاهی مورد نیاز طی سالهای آتی (تا پایان برنامه سوم توسعه) پیش‎بینی شده است.
این پیش‎بینی حاکی از آن است که تا پایان برنامه سوم توسعه، متوسط رشد سالانة مصرف برق کل کشور تقریباً بین ۴/۵ تا ۲/۶ درصد خواهد بود. بدین ترتیب (براساس سناریوهای ارائه شده) در سال پایانی برنامه سوم توسعه (سال ۱۳۸۳) حدود ۳۰ تا ۳۲ هزار مگاوات ظرفیت عملی نیروگاهی مورد نیاز است. با توجه به وجود ۲۴ هزار مگاوات ظرفیت عملی نیروگاهی در حال حاضر (سال ۱۳۷۸)، برای پاسخگویی به مصرف برق در سالهای آتی، این ظرفیت حداقل می‎بایست ۲۶ درصد افزایش یابد. سرمایه‎گذاری برای تأمین ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز طی ۵ سال آینده موضوعی است که برنامه‎ریزان انرژی باید از هم‎اکنون برای آن چاره‎ای بیندیشند، و در غیر این صورت در سالهای آینده مواجه با کمبود تولید برق ( به ویژه در اوج مصرف یعنی فصل تابستان) خواهیم بود، مگر اینکه با توجه به سهم بالای مصرف برق خانگی در کل مصرف برق کشور (۳۵ درصد) از راههای مختلف رشد مصرف برق خانگی مهار گردد که این مورد، نیازمند اجرای سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی برای تشویق مصرف‎کنندگان به صرفه‎جویی در مصرف برق (به خصوص در ساعات اوج مصرف) می‎باشد.