سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
احمد ترکمان – دکتری معماری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت گروه معماری مرودشت فارس ایران
سوگل شمتوب – دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت گروه معماری مرودشت فارس ایران
محمدرضا نظری علی آباد – کارشناسی ارشدمعماری

چکیده:
تعریف مجموعه زیرزمینی، معرفی نمونه های آن در ایران و جهان، زمینه ها و مراحل رشد و توسعه، راهبردهای استفاده از تجارب در شکل گیری مجموعه های معاصر وآتی مسائلی است که مورد بررسی قرار گرفته اند. طراحی و ساخت مجموعه های زیرزمینی درجهان روبه رشداست، ولی در ایران سابقه مطالعات معماری در این زمینه محدود است. بررسی امکان ساخت و توسعه مجموعه های زیرزمینی و تطابق تجارب موجود با نیازهای معاصر، می تواند به الگوی مناسبی درطراحی معماری ایرانی منجر گردد. ، فرضیه ای است که درپژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق ترکیبی (ترکیب تفسیری تاریخی و کیفی در مرحله شناخت، شبیه سازی و تحلیلی در مرحله ارائه راه حل) روش تحقیق مناسبی برای درک همه جانبه ابعاد پژوهش است که با تکنیکهای تحقیق کتابخانه ای، تحلیل گرافیکی، طراحی نمونه ای و تحلیل فرمی و فضایی همراه خواهند شد. در این پژوهش با بررسی عوامل وویژگیهای موثر در رشداین مجموعه ها وهمچنین بازنگری تجارب جهان سعی شده تا به چشم انداز و آینده روشنی در جهت تدوین الگوهای کالبدی نوین در معماری دست یافت. نتایج حاصل از مطالعات امکان استفاده بهینه از فضاهادر مجموعه های معاصر، گونه شناسی مجموعه های زیرزمینی و امکان سنجی قرارگیری مجموعه ها درشهر رافراهم مینماید