سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سارا درگاهی – دانشجوی دکتری زمین شناسی: پترولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه زمی
عباس رضایی – کارشناس ارشد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان – گروه آبیاری
علی شیخ بهایی – کارشناس پژوهشی جهاد دانشگاهی استان کرمان – گروه منابع آب

چکیده:

انرژی ژئوترمال ,( Geothermal Energy ) انرژی حرارتی ذخیره شده در پوسته جامد زمین است که از گرمای مواد مذاب و تخریب مواد رادیواکتیو موجود در اعماق زمین بدست میآید .به طور متوسط درجه حرارت زمین به ازاء هر ۱۰۰ متر عمق , ۳ درجه سانتیگراد افزایش می یابد این بدان معنی است که اگر در عمق ۲ کیلومتری سطح زمین درجه حرارت حدود ۷۰ درجه سانتیگراد باشد آنگاه در عمق ۳ کیلومتری درجه حرارت به ۱۰۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید اما در بعضی از مکانها فعالیتهای تکتونیکی باعث حرکت ماگما به طرف بالا و جاری شدن آن درسطح زمین می شود که این امر بیشتر در امتداد مرزهای صفحات تکتونیکی و در نواحی شناخته شده آتشفشانی و زلزله خیز متمرکز شده است . ظرفیت انرژی زمین گرمایی می تواند جوابگوی نیازهای فعلی و آتی بشر باشد و از این انرژی به شرط آنکه بیش از مقدار بازیابی آن بهره برداری نشود میتوان به عنوان یکی از صور انرژی تجدید پذیر استفاده نمود