مقاله چشم اندازي بر سازمان کشورهاي صادرکننده گاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: چشم اندازي بر سازمان کشورهاي صادرکننده گاز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوپك
مقاله كارتل
مقاله كشورهاي غني گازي
مقاله منابع انرژي
مقاله كنترل قيمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادگهر ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: بادپر فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر به بررسي «مجمع کشورهاي صادرکننده گاز» که اخیرا ايجاد شده مي پردازد.
اين نوشتار همچنين آغازي براي تحقيق و تجزيه و تحليل بيشتر پيرامون اين پرسش است كه آيا در اوپک و مجمع کشورهاي صادرکننده گاز با هم همکاري دارند و يا به طور مستقل کار مي کنند؟ و ديگر اين كه آيا مجمع كشورهاي صادركننده گاز يک کارتل مانند بقيه کارتل هاي جهاني است يا خير؟