مقاله چشم انداز اداره دولت و حکومت بر اساس خط مشي ها و اسناد راهبردي برخي از انجمن هاي علمي اين رشته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت دولتي از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: چشم انداز اداره دولت و حکومت بر اساس خط مشي ها و اسناد راهبردي برخي از انجمن هاي علمي اين رشته
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چشم انداز
مقاله سند راهبردي
مقاله اداره دولت و حکومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورعزت علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري عطار غزاله
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي آجي بيشه مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهيت ميان رشته اي و بعضا چند رشته اي دانش اداره دولت و حکومت سبب شده است پيشرفت در آن، مستلزم به کارگيري، مساعدت و همکاري گروه هاي علمي متعددي باشد؛ البته اين رشته صرفا مصرف کننده يافته هاي ساير گروه هاي علمي نيست، بلکه عرصه تقابل و هم افزايي و زايش نظريه هاي جديدي است که متقابلا مي توانند يافته هاي علوم مذکور را تحت تاثير قرار دهند. شکل گيري انجمن مديريت دولتي ايران فرصتي را براي گردهمايي و اجماع متخصصان و صاحبنظران گوناگون، از انواع مرتبط با اين حوزه از دانش فراهم مي سازد تا ضمن مطالعه پديده هاي پيچيده اجتماعي، با توسعه همکاري هاي علمي خود، زمينه هم افزايي بازده پژوهش ها و مطالعه هاي درحال انجام در حوزه هاي علمي گوناگون را فراهم نمايند. بديهي است هر سازمان يا انجمن علمي و اجتماعي نيازمند چشم انداز و اسناد راهبردي است که مجموعه اي از مهم ترين اهداف و دلايل بودن سازمان را در برداشته، هدايتگر ذي نفعان و تصميم گيرندگان اصلي آن در مسيري معين و روشن باشند و به ترسيم آينده اي مطلوب براي آن کمک کنند. از اين رو، در اين پژوهش تلاش شده است با مطالعه و تحليل محتواي مجموعه اي از اسناد راهبردي انجمن هاي فعال در حوزه دانش اداره دولت و حکومت در جهان، مهم ترين اهداف و ماموريت هاي انجمن علمي فعال در عرصه دانش اداره دولت و حکومت شناسايي شده و در قالب سندي راهبردي نمونه تدوين شود.