سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی طالبی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی (کارشناس مسئول طرحهای سرمایه گذاری)
مازیار زند – کارشناس ارشد مهندسی مواد- متالورژی (مدیر مهندسی و ایجاد طرحها)
محمد حسین صبور – دکترای مهندسی مکانیک- هوافضا (استادیار دانشگاه سمنان)
ندا کیوانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد- سرامیک (کارشناس مسئول طرحهای مطالعاتی)

چکیده:

هدف اصلی از مطالعه چشم انداز توسعه فناوری سیستمهای پیل سوختی غشاء تبادل پروتنی در ایران، بررسی موقعیت کنونی، بررسی بازار و محیط پیرامونی این فناوری است که هم اکنون سهم عرضه و تقاضای جهانی بیشتری نسبت به انواع دیگر دارند. گزارشهای جهانی نشان می دهند که فنا